Aktualizace - statistika VXC 1994 - 2021

Dan nám udržuje statistiku stále aktuální, v sekci Výsledky je její nová verze.