Start je tradičně na začátku obce Prachov od Kryšovny dokopce (červená tz) k Českému ráji, kde se napojíte na silnici. Po ní se dáte doleva k Hotelu Skalní město, kde najedete na svážnici a po ní sjíždíte do Lahole.  Ze svážnice nesmíte zapomenout včas odbočit vpravo na cestu (červená tz), po které dojedete k hradu Pařez, na silnici se dáte doprava a za rybníkem odbočíte doleva, kde se napojíte opět na červenou tz a pokračujete  dál  až na  silnici na Střeleč. Po ní jedete vlevo jen kousek a po cca 300 m odbočíte vpravo (žlutá tz) a sjíždíte dolů přes železniční trať do Hrdoňovic. Na silnici se dáte doleva a sjíždíte až do údolí, kde odbočíte doprava a drncavou cestou (kořeny) podél toku Žehrovky dojedete na Dolní Mlýn. Přejedete po hrázi a vpravo (zelená tz) krátkým stoupáním vyjedeme nahoru. Za chvíli odbočíte na cestu vpravo, po kt. dojedete až na silničku na Nebák. Po ní se dáte doprava a padáte dolů (modrá tz), kde nesmíte zapomenout včas odbočit vlevo a po červené tz dojedete na Podsemínský mlýn. Tady se muži odpoutají od červené a pokračují rovně  nahoru. (Ženy pokračují údolím Žehrovky po červené, na silnici odbočí vpravo (žlutá tz) na Věžák a dále doprava po turistické cestě až na místo, kde se napojí na mužskou trať.) Po polní cestě dojedete na silnici a tou doprava do Libošovic. Obec projedete a za kostelem odbočíte doleva na červenou tz směrem na hrad Kost. Daleko před ním však odbočíte doprava a po modré tz pokračujete na Dobšice. Na konci tohoto úseku vás čeká ostré krátké stoupání, po kterém se napojíte na silnici. Tou se dáte doprava, projedete obcí a na jejím konci odbočíte vlevo na polní cestu. Za posedem  (modrá tz odbočuje vpravo dolů) se lesní pěšinou (fábory) napojíte na lesní cestu, která vás dovede k parádnímu sjezdu do udolí říčky Žehrovky. Údolím pokračujete po modré tz  až na silnici. Tou se dáte  vlevo a jedete až k odbočce na Skalany. Jí odbočíte vpravo a ve Skalanech u transformátoru vlevo a po modré. Modrá tz vás  dovede na silničku, kterou pokračujete na Kacanovy. Po silnici projedete obcí a stoupáte kolem  hospody až nahoru, kde u božích muk odbočíte doprava na lesní cestu. Dlouhým stoupáním (fábory) se vyhrabete nahoru, kde se napojíte na žlutou a vzápětí na červenou tz, po které doprava dorazíte na hrad Valdštejn. Odtud pokračujete po hřebenové cestě (červená tz). Po levé straně se vám otevře parádní pohled na Skalák, ale vy šlapete kolem Arboreta dál. Na silnici se dáte doleva a projedete kolem Hrubé Skály. Včas odbočíte na hřbitov a mezi rybízovými keři dojedete na svážnici. Tou se dáte vpravo (zelená tz) a sjíždíte do Věžického údolí (žlutá tz), kde  se napojuje ženská trať. Odbočíte vlevo. Po cca 200 m  odbočíte  vpravo na hráz a dále cestou  do Želejova. Cesta vás dovede na silnici z Vidláku, kterou vystoupáte do Troskovic. Obec projedete po silnici a u kempu Svitačka odbočíte vpravo na modrou tz. Ta vás dovede přes pěkný sjezd na Dolní Mlýn, kde jste byli  již na začátku. Po hrázi šlapete rovně (stále červená tz) na Mladějov. Přejedete přes náves a před žel. přejezdem odbočíte vlevo dolů. Podjedete trať, vystoupáte na Loveč a  pokračujete dál vlevo (červená tz) směrem  na Střelečskou hůru. Tam však nedojedete, protože daleko dříve odbočíte z červené doprava dolů. U Penziónu Diana odbočíte vlevo na rekreační zařízení Pařez (Liaz). Projedete kolem rybníku a asfaltová cesta  vás dovede na silnici, tou se dáte doprava a za okamžik odbočíte na svážnici. Tou pokračujete doleva a za chvíli jste v úseku, který jste absolvovali na záčátku. Mírným stoupáním dosáhnete Hotelu Skalní město do cíle.

 

GPS data

muži - VXCmuži.gpx POZOR! Mezi body 35 až 37 je třeba se držet fáborů, které budou označovat trasu.
ženy - VXCženy.gpx
 
 

Mapa trasy - muži

 

Mapa trasy - ženy

 

mapa_vxc.gif